Profil

CILLUS A/S tilbyder planteværn til:

 • Landbrug
 • Såsædsvirksomheder
 • Gartneri
 • Frugtavl
 • Skov og park

CILLUS A/S er leverandør af:

 • Bejdsemidler til behandling af korn inden udsåning mod frøbårne sygdomme samt mod manganmangel.
 • Planteværnsmidler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr samt vækstreguleringsmidler til ikke spiselige kulturer i væksthus samt biologiske midler mod visse skadedyr.

CILLUS A/S beskæftiger sig med:

 • Forsøgsplanlægning
 • Registreringsopgaver
 • Markedsanalyser/-vurderinger
 • Produktudvikling
 • Import
 • Formulering
 • Ompakning
 • Markedsføring
 • Eksport